Informacje praktyczne - Polska

Państwo unitarne w Europie środkowej. Powierzchnia 312 679 km kwadratowych. Ludność:  38  422 346  mieszkańców.

1.Język urzędowy: polski.

2.Placówki dyplomatyczne. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Szczegóły na stronie https://www.auswaertiges-amt.de/de/

3.Visa.  Brak wizy. 

4.Religia. Dominującą religią jest katolicka – 87% ludności.

5.Waluta.  Polski złoty = 100 groszy (PL).

6.Klimat. Klima umiarkowany.

7.Napięcie elektryczne. 220 V

 8.Czas lokalny.  Brak zmiany czasu w ciągu roku.  + 2:00 godziny w porównaniu do zimowego czasu polskiego.

Informacje na temat stanu bezpieczeństwa w danym kraju, znajdują się na stronie www.msz.gov.pl > informacje konsularne > ostrzeżenia dla podróżujących: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/

Zalecamy zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i profilaktyki z tym związanej, dostępnymi na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), a także na stronie poświęconej „Informacjom dla podróżujących” w ramach strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl).