Informacje praktyczne - Białoruś

Republika położona w środkowo wschodniej Europie. Powierzchnia 207 595 km kwadratowych. Ludność: 9 498 700 mieszkańców.

1.Język urzędowy: białoruski, rosyjski.

2.Placówki dyplomatyczne. Ambasada R.P. w Mińsku. Konsulat Generelny R. P. w Brześciu i w Grodnie.  Szczegółowe dane na stronie: www.msz.gov.pl

3.Visa. Do uzyskania w placówkach dyplomatycznych Białorusi w cenie 25 Euro lub 10 Euro od osoby w przypadku wizy grupowej min. 5 osób. Istnieje możliwość uzyskania specjalnej przepustki. Szczegóły w biurze podróży.

4.Religia. Dominującą religią jest prawosławie- 82% ludności.

5.Waluta. Rubel białoruski= 100 kopiejek (BYN).

6.Klimat. Klima umiarkowany.

7.Napięcie elektryczne. 220 V

 8.Czas lokalny.  Brak zmiany czasu w ciągu roku.  + 2:00 godziny w porównaniu do zimowego czasu polskiego.

Informacje na temat stanu bezpieczeństwa w danym kraju, znajdują się na stronie www.msz.gov.pl; informacje konsularne > ostrzeżenia dla podróżujących: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/

Zalecamy zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i profilaktyki z tym związanej, dostępnymi na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), a także na stronie poświęconej „Informacjom dla podróżujących” w ramach strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl)