Tajemnice Wschodu

PODLASIE: Wysunięty na wschód przyczółek Unii Europejskiej, National Geographic zaprezentował jako jeden z 10 najlepszych miejsc na wakacje w Polsce. Urlop slow life na Podlasiu to wytchnienie od cywilizacji i miejskiego życia. Przenosi on podróżującego w pierwotne rejony odległej przeszłości. Kraina o niewielkiej jak na taką powierzchnię liczbie ludności (około 1,2 mln mieszkańców) z jednym tylko większym miastem, wtopiona jest w dziewiczą przyrodę. Znajdują się tu cztery parki narodowe: Białowieski, Narwiański, Biebrzański, Wigierski. Historycznie umiejscowiona na kresach trzech państw: Polski, Litwy i Rusi, z przybyłymi tu także Żydami i Tatarami, stała się miejscem wielu wyznań oraz narodowości. Różnorodność obecnych kultur stanowi o swoiście odrębnej fizjonomii tego miejsca. Tysiące szczegółów ze starego życia, które dawno już zaniknęło w Europie, powoduje, że warto odwiedzić to zaginione królestwo.

BIAŁORUŚ: W czasie podroży na Białoruś, a może “Dobroruś czyli Dobrą Ziemię Dobrych Ludzi” jak nazywa ją Tadeusz Konwicki, pokażemy Państwu, że to jednak nie Polska i nie Rosja, to ojcowizna żyjącego tam narodu. Państwo, do którego się udacie uzyskało niedawno niepodległość (1991r). Wcześniej była tam Ruś, Litwa, Polska, ZSRR, ale jak wiemy wszystkie narody mają okres rozkwitu, a potem ustępują miejsca innym. Spróbujemy zwrócić uwagę na rozbieżności pomiędzy pozorami, a rzeczywistością, wskazując na różnorodność kulturową kraju, mocno w przeszłości związanego z chrześcijaństwem. Skomplikowana historia, a w szczególności II Wojna Światowa i lata komunizmu, pozostawiły swój ślad w architekturze kraju i mentalności ludzi. Ale Białoruś to także teraźniejszość i przyszłość, którą widać na ulicach miast. Zwiedzając Białoruś, oczywiście nie można pominąć jego przepięknej przyrody. Niesamowitych pejzaży o pastelowych i melancholijnych barwach. Kraj właściwie bez gór i dostępu do morza, ale z przepiękną Puszczą Białowieską i Kanałem Augustowskim.

Dzień 1. Wyjazd z Warszawy na Podlasie. Zwiedzanie Tykocina, Białegostoku i Supraśla. Obiadokolacja w formie grilla z imprezą.

I. Tykocin.

Miasto położone na uboczu, otrzymało prawa miejskie od księcia Janusza Mazowieckiego w 1425 roku. Dzisiaj jest to niezwykle malownicze miasteczko z ciekawymi zabytkami i nieco senną atmosferą. Tu czas płynie dużo wolniej niż w innych częściach Polski. Zwiedzimy tutaj mi.in. synagogę żydowską

II. Zwiedzanie Białegostoku. 

Miasto, które otrzymało prawa miejskie w 1745 roku, obecnie liczy niespełna 300 tysięcy mieszkańców i jest stolicą województwa podlaskiego. Swoją historię wiąże ściśle z rodziną Branickich, których pałac stojący do dzisiaj, w XVIII wieku nazywany był Wersalem Północy. Na przełomie wieków XIX oraz XX, Białystok przechodzi duży „boom” związany z przemysłem włókienniczym. „Manchester Północy” jak go wówczas nazywano, przeżywał duży napływ ludności pochodzenia żydowskiego. W 1913 roku na 60 tysięcy mieszkańców, aż 70% stanowili Żydzi. Podczas II wojny światowej, w dniach 15-16 sierpnia 1943 roku Niemcy rozpoczęli ostateczną likwidację białostockiego getta oraz jego mieszkańców. Białostocki Żyd Ludwik Zamenhof mieszkający w środowisku wielonarodowościowej społeczności miasta, złożonej głównie z Żydów, Polaków, Rosjan oraz Niemców stworzył słynny później na cały świat międzynarodowy język: Esperanto. Uważał bowiem, że główną przyczyną nieporozumień i sporów między ludźmi jest bariera językowa. Obecnie w Białymstoku wciąż mieszkają mniejszości narodowe, z których największą grupę stanowią Białorusini. Są także: Rosjanie, Tatarzy i Romowie.

III. Zwiedzanie Supraśla.

Miejscowość położona przy Puszczy Knyszyńskiej, zamieszkuje dziś 4,5 tysiąca ludzi. W 2001 roku miasto uzyskało status uzdrowiska i jest jednym z najpopularniejszych miejsc na turystycznej mapie Podlasia.  Główną atrakcją turystyczną jest Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, który datowany jest na rok 1500. Pod względem znaczenia był drugim ośrodkiem prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim po Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej, ośrodkiem rozwoju duchowego i myśli intelektualnej.  W obrębie Monasteru znajduję się Muzeum Ikon, tajemniczy świat duchowości prawosławnej.  W interaktywnym muzeum znajdują się zbiory przepięknych ikon, przedmiotów sakralnych i unikalnych fresków. Przewodnik wprowadza odwiedzających w arkana sztuki pisania ikon. Wystawa opatrzona jest oprawą świetlną, obrazową i dźwiękową.

Wieczorem będzie czekał na Państwa obfity grill z imprezą w iście podlaskim stylu.

Dzień 2. Śniadanie. Wycieczka do krainy “otwartych okiennic”. Przejazd do Kruszynian. Zwiedzanie. Wyjazd na Białoruś i przyjazd do Grodna. Obiadokolacja.

I. Wycieczka do krainy “otwartych okiennic”.

Z Supraśla przejedziemy do miejsc, gdzie czas zdecydowanie się zatrzymał. Europa ciągle pędząca do przodu nieodwracalnie zmieniła się, czego następstwem stało się to, że miejsca stały się do siebie podobne. Tutaj natomiast wciąż jeszcze czasem rządzą ludzie, a nie czas rządzi człowiekiem. Drewniana architektura okraszona pięknymi cerkwiami powoduje, iż mamy wrażenie, jakoby teraźniejszość przestała być na swoim miejscu. Wisienką na torcie jest wycieczka do Skitu Świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach. To jedyny w Polsce prawosławny skit, czyli pustelnia dla mnichów. Znajduje się na wysepce położonej na rozlewiskach Narwi, natomiast ze wsią połączony jest drewnianą kładką.

II. Kruszyniany.

Niewielka XVI-wieczna wieś leży na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej. W XVII wieku Jan III Sobieski nadał ją Tatarom zamieszkującym ziemie polskie. Można obejrzeć tu rzadko spotykany drewniany meczet. Obok meczetu znajduje się Jurta, w której można degustować dania tatarskie. Receptura od wieków nie uległa zmianie. Zwiedzając wieś dowiemy się o historii Tatarów w Polsce, o byciu muzułmaninem i braterskiej miłości do bliźniego.

Dzień 3. Śniadanie. Zwiedzanie Kanału Augustowskiego i Grodna. Obiad. Czas wolny.

Wycieczka Kanał Augustowski:

 • Twierdza Grodzieńska Fort nr 2 – jest to jeden z najbardziej znanych fortów Twierdzy Grodzieńskiej. Zbudowano go, jak i pozostałe forty w latach 1913-1915. W czasie szturmu w 1915 r. przez wojska niemieckie ten odcinek obrony zajmował tylko jeden batalion Zadońskiego –  pułku piechoty. W czasie II wojny światowej teren fortu był wykorzystany przez hitlerowców jako miejsce masowej egzekucji cywilów i jeńców wojennych. Na terenie fortu w okresie powojennym postawiono pomnik- krzyż, a także płytę pamiątkową z nazwiskami rozstrzelanych tu zakładników cywilnych z Grodna i pobliskiego Lipska.
 •  Sopotskin – nazwa według legendy pochodzi od imienia niejakiego pana Sopoko, któremu w 1513 r. król Zygmunt Stary podarował tę ziemie. Jedną z głównych atrakcji miasteczka jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
 •  Soniczy – kanał Augustowski – unikatowy obiekt, pomnik historii i kultury XIX wieku.. Długość kanału 101,2 km, w tym 23 km
  znajduje się na terenie Białorusi. Kanał znajduje się w obszarze chronionym przez UNESCO.
 •  Śluza żeglugową “Dąbrówka “ – budową śluzy w latach 1825-1829 kierował kapitan inż. J. Arnold. Brzegi śluzy łączy most zwodzony,  który jest napędzany jak w dawnych czasach – ręcznie.

Na Kanale Augustowskim turyści spróbują regionalnej kuchni w jednym z tutejszych dworów! Gościnni gospodarze czekają na nas i zapraszają na obiad.

II. Zwiedzanie Grodna.

Autokarowa i piesza wycieczka po mieście:

Grodno jest jednym z najstarszych miast na Białorusi. Ma największe i najbardziej zachowane stare miasto. O mieście wzmiankowano po raz pierwszy w 1128 roku, w ruskiej kronice „Powieść minionych lat”. W okresie I Rzeczypospolitej miasto stało się siedzibą królów Polski i miejscem sejmów. Zmarł tu w 1492 roku Kazimierz Jagiellończyk oraz w 1586 roku Stefan Batory. Odbył się także niesławny sejm grodzieński, który zatwierdził II rozbiór Polski. Zwiedzanie Grodna zaczyna się od najstarszej murowanej synagogi w Europie oraz wieży straży pożarnej w której o godzinie 12 każdego dnia trębacz gra melodię – hejnał.

Zobaczymy:

 • Stary Zamek, który zbudował Wielki Książę Witold, a przebudował go w XVI wieku król Stefan Batory.
 • Nowy Zamek, który zbudował w XVIII wieku król August III, był miejscem II rozbioru Rzeczypospolitej i podpisania abdykacji
  przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Zachwycająca panorama Niemna i okolic – “miasto na siedmiu wzgórzach”.
 • Kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego, zbudowany przez braci bernardynów za pieniądze Lwa Sapiehy
  w 1618 roku.
 •  Główny plac miasta: pałac Sanguszek, pałac Sapiehów, muzeum Katastrof ludzkiego ciała, muzeum – Apteka Jezuitów.
  Dominującym budynkiem na placu jest Bazylika Katedralna Świętego Franciszka Ksawerego i kompleks klasztorny, gdzie
  była odprawiona msza żałobna po Elizie Orzeszkowej. Tutaj znajdował się kiedyś najstarszy kościół na Białorusi Fara Witoldowa (1392 – 1961 r.), w którym został pochowany pierwotnie Stefan Batory. Nieopodal znajdowała się tutaj dzielnica żydowska.
 • Sanktuarium Ziemi Białoruskiej – Cerkiew Świętych Borysa i Gleba (z 1180 r.).  

Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania imprezy w jednej z białoruskich karczm, gdzie będzie można degustować miejscowe dania i trunki oraz potańczyć „we wschodnim rytmie”.

Dzień 5. Śniadanie. Przejazd do Wołkowyska. Zwiedzanie. Następnie kolejno Synkowicze, Słonim, Żyrowice. Obiad. Przyjazd do Baranowicz. 

Wołkowysk – przejazd przez miasto; kościół pw. Św. Wacława, polska szkoła w Wołkowysku.
Synkowicze – cerkiew obronna z XVI w. (jedna z dwóch na terenie Białorusi).
Słonim – barokowy kościół św. Andrzeja, stara synagoga (XVII w.), zabytkowa zabudowa rynku – objazd miasta.
Żyrowice – prawosławny zespół klasztorny (cudowny obraz Matki Boskiej Żyrowickiej).

Dzień 6. Śniadanie. Przejazd do Nowogródka. Zwiedzanie. Przejazd kolejno do Mira i Nieświeża. Obiad. Przejazd do Mińska.

Nowogródek – miasto, w którym od 1581 r co dwa lata odbywał się Trybunał Litewski na przemian z Mińskiem. Dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską oraz chrzest Adama Mickiewicza. 

Mir – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem, zabytkowa zabudowa rynku – kościół katolicki pw. św. Mikołaja, cerkiew, jesziwa, synagoga żydowska, domy.

Nieśwież – zespół pałacowo – parkowy , kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” z nekropolią rodu Radziwiłłów, Brama Słucka, klasztor benedyktynek (obecnie Szkoła Pedagogiczna), Ratusz. Przejazd do Mińska. Zakwaterowanie. Nocleg.

Dzień 7. Śniadanie. Zwiedzanie Mińska. Obiad. Przejazd do ekowioski. Poznanie sposobu wyrabiania tamtejszych produktów. Przejazd do Agromajątku. Kolacja z degustacją miejscowych dań. Powrót do Mińskа.

I. Zwiedzanie Mińska.

Mińsk umiejętnie łączy dawną architekturę z modernistycznymi budynkami. Zobaczymy min. zamek i ruiny świątyni, katedrę, barokowe klasztory Bernardynów i Bernardynek, cerkiew Pietropawłowską, Górne Miasto, Bibliotekę Narodową Białorusi, Plac Wolności i wiele innych zabytków. Po południu fakultatywna wycieczka “Linia Stalina” – obejrzymy kompleks zabytkowych schronów wojennych z lat 30 XX wieku.

II. Ekowioska.

Przejazd do ekowioski -największe osiedle majątków rodzinnych na Białorusi. Mieszkańcy zajmują się uprawianiem ekologicznie czystej produkcji, rozsadnikami roślin dekoracyjnych, zestawiają zbiory trawiaste i fermentują wierzbówkę, zajmują się pszczelarstwem. Rzemieślnicy zajmują się robieniem wyrobów z drewna, lalek ludowych (amuletów), lalek waldorfskich, kosmetyki naturalnej, pieczeniem chleba bezdrożdżowego. Proponujemy warsztaty robienia lalki słowiańskiej. Po warsztatach można kupić produkcję ekowioski: trawiaste herbaty fermentowane, miód z majątku rodzinnego, domowy chleb na zakwasie, olej cedrowy własnej produkcji, kosmetykę naturalną pracy ręcznej, wyroby garncarskie z ceramiki wymłóconej, łyżki z jałowca i unikatową produkcję z drzewa, ludową lalkę słowiańską.

III. Agromajątek. 

Przejazd do Agromajątku.  Dwór proponuje wybór programu kolacji-degustacji, łączących się z poznawczymi wykładami z elementami warsztatów i animacji “Brunch po białorusku” lub “Brunch po litwacku”, które są poświęcone tradycyjnej kuchni Białorusi. “Brunch po białorusku” jest to degustacja porcji najbardziej znanych potraw kuchni białoruskiej i litewskiej (zestaw potraw jest wystarczający, aby się nasycić). “Brunch po litwacku” obejmuje głównie te słynne potrawy Żydów-Litwaków, które niemal w równym stopniu są charakterystyczne dla kultury żydowskiej i litewsko-białoruskiej. Są one wspólnym dziedzictwem wszystkich narodów dawnej Litwy: zarówno Litwaków, jak i Litwinów. Oprócz degustacji potraw, goście mogą zobaczyć prezentacje i fragmenty filmów z historii oraz fragmenty o znaczeniu symbolicznym tych potraw, niektóre metody technologiczne ich wytwarzania. Będzie można nabyć pamiątki tematyczne, książki, zapytać właściciela dworu, który jest autorem licznych publikacji na temat historii kuchni Białorusi i Litwy.

Dzień 8. Śniadanie. Przejazd do fabryki BiełAZ. Poznanie technologii produkcji. Przejazd do majątku Gierwiaty. Obiad. Zwiedzanie. Opcja zwiedzenia elektrowni atomowej. Zwiedzanie Ostrowca, Iwie.  Przejazd do Lidy.

I. Fabryka samochodów BiełAZ.

Wycieczka do fabryki samochodów BiełAZ. Czy chcą państwo zanurzyć się w świat typowo wschodniej techniki, zobaczyć samochody, które za pomocą dźwięku silników kręcą ziemię w najsurowszych kamieniołomach i odległych punktach planety, spróbować dotrzeć do połowy koła największej wywrotki w historii i wspiąć się do kabiny legendarnego BiełAZa? W takim razie proponujemy Państwu dotknąć legendy i zajrzeć do przyszłości w zakresie fascynującej wycieczki do zakładu kamieniołomnych wywrotek w Zodzino.

 II. Majątek Gierwaty, możliwość obejrzenia elektrowni atomowej.

Przejeżdżamy do majątku Gierwiaty. Kościół Świętej Trójcy  jest nazywany białoruskim Notre-Damem i małą Szwajcarią, wysokość którego wraz z krzyżem wynosi 61 metrów, co czyni go jednym z najwyższych kościołów na Białorusi.

Niedawno na ziemi ostrowieckiej pojawił się jeszcze jeden obiekt turystyczny – plac budowlany białoruskiej elektrowni atomowej. (Cudzoziemcy mogą przebywać na terenie elektrowni atomowej, jeśli zrobili wniosek w ciągu 30 dni do dnia wizyty. Decyzję podejmuje dyrektor na 3 dni przed przyjazdem grupy). 

Dla osób nie korzystających z wycieczki przewidziany jest czas wolny.

III. Ostrowiec.

Jedziemy do m. Ostrowiec – najmłodszego miasta na Białorusi. Otrzymawszy prawa miejskie w 2012 roku, ma jednak długą historię zaczynająca się już w 1468 roku. Kościół pod wezwaniem Św. Kosmy i Damiana i kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. 

IV. Lwie.

Wyjazd na Lwie. Lwie to miasto czterech religii, nieoficjalna tatarska stolica Białorusi. Plac miejski, kościół Św. Niemowlęcia Gabriela Białostockiego meczet tatarski, kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, budynek byłej synagogi, źródło, centrum rzemiosł. Przejazd do Lidy.  Zakwaterowanie. Wolny czas. Nocleg.

Dzień 9. Śniadanie. Zwiedzanie Lidy. Obiad. Wyjazd do Polski.

I. Kostiumowa wycieczka piesza. Na wjeździe do miasta spotka Państwa Rycerz, a może i elegancka Pani, aby zapoznać z historią swojego miasta, które zawsze odgrywało ważną rolę historyczną. Podczas wycieczki kostiumowej dowiecie się Państwo wielu ciekawych informacji.

II. Zamek w Lidzie, zwany też zamkiem Giedymina, zbudowany na początku XIV wieku + animacja. Usłyszymy o przeznaczeniu, jakie przyświecało przy budowie tego miejsca. Program w “Starym młynie”. Przedstawienie “Wesele Jagiełły” oparte na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce na zamku w Lidzie w 1422 roku. Teatralna miniatura zanurzy w atmosferze średniowiecza, zapraszając do wzięcia udziału w zabawach średniowiecznych. Są to łucznictwo, zabawy «Cerceau» i «Ladziejna», warsztaty z walki na miecze, warsztaty z tańca średniowiecznego, przymierzanie zbroi, chodzenie na szczudłach.

III. Zwiedzanie browaru “Lidzkie piwo” wraz z degustacją. Zapoznanie się z historią dawnego browaru. Zwiedzanie serca browaru – warzelnia. Przejście ulicą Piwną, dotarcie do 140-letniego domu, w którym zaczęto warzyć “Lidzkie piwo”. Nauka prawidłowej degustacji, która to będzie podsumowaniem piwnej wycieczki. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.

 

CENA:

od 2289 zł* wyjazd z Warszawy

*W celu ustalenia terminu i ceny prosimy o kontakt z biurem. Minimalna liczba uczestników do zrealizowania wycieczki jest zależna od ceny wyjazdu. Klient zostanie poinformowany pisemnie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie do 15 dni przed imprezą. Wszystkie ceny podawane są za jedną osobę.

Cena zawiera:

 • Przejazd autokarem / mikrobusem wg. programu
 • Opieka pilota
 • 8 noclegów w hotelach trzygwiazdkowych ***
  (kategoria lokalna) wg. programu
 • 8 śniadań
 • 9 obiadów
 • 2 kolacje, w tym jedna w formie ogniska
 • Wycieczki według programu
 • Przepustka bezwizowego wjazdu i wyjazdu na Białoruś
 • Ubezpieczenie KL i NNWą

Cena nie zawiera:

Obowiązkowe dopłaty:

 • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 95 Euro

Fakultatywne dopłaty:

 • Wydatków własnych
 • Pozostałego wyżywienia

 

Zapraszamy do obejrzenia wybranych przez nas filmów: