Podróż do Serca Europy

Położona między wschodem a zachodem Europy. Pomiędzy religią prawosławną a katolicką Polska stała się  najintymniejszym odbiciem uczuć i emocji Europy.  

Obecnie położone państwo  w centrum Europy, w przeszłości  jak pisał  N. Davies : “bywało wszędzie i nigdzie”(…). ” Polska była motylem dziś znikającym, jutro na nowo się pojawiającym, zmieniającym w przelocie jeden sposób egzystencji  w inny”.

W okresie swojej świetności była największym państwem Europy, niemal dwukrotnie większym niż Francja. W 1795 roku przestała istnieć, by pojawić się znowu pomiędzy dwoma wojnami światowymi. Istniała po 1945 roku jako państwo socjalistyczne, podległe ZSRR, aby w roku 1989 wybić się na niepodległość. Dzisiaj jest jednym z najszybciej rozwijających się państw Unii Europejskiej.

     Polska od wieku XIV po XVIII w Unii z Litwą była państwem wielonarodowościowym. Oprócz mieszkańców narodowości polskiej mieszkali w niej między innymi: Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Litwini, Łotysze, Tatarzy, Żydzi i Ormianie. Jeszcze po I wojnie światowej około 9% obywateli stanowili Żydzi. Stanowiło to ich największe skupisko  w Europie.  Państwo było swoistym kalejdoskopem etnicznym. Pomimo dominującej religii katolickiej, panowała tolerancja religijna. Ominęły ją wojny religijne.

W okresie braku państwowości , kraj był ponad 100 lat pod okupacją niemiecką, rosyjską i austriacką.

   Dzięki tej spuściźnie historycznej, pomimo iż dzisiejsza Polska jest prawie bez mniejszości narodowych, ich pozytywny i negatywny wpływ ma duże znaczenie na życie dzisiejszego społeczeństwa.

 Ślady kultury niemieckiej na zachodzie Polski, ukraińskiej, białoruskiej i tatarskiej na wschodzie, a także  żydowskiej  są widoczne w architekturze i obyczajowości współczesnego społeczeństwa kraju. Tworzą swoistą mieszankę nigdzie nie spotykaną w Europie. Odzwierciedla się to także w kulturze kulinarnej. Można tu zjeść potrawy mające swoje korzenia w dawnych obyczajach mieszkającej   wcześniej ludności.

         W czasie II wojny światowej na terenie dzisiejszej Polski, miała miejsce zagłada Żydów , zorganizowana przez nazistowskie Niemcy. Holokaust, spowodował zagładę około 6 milionów europejskich Żydów. Dziś niemym świadkiem tych wydarzeń są Muzea Pamięci utworzone w byłych obozach koncentracyjnych.

  Ważnym okresem w historii kraju, było powstanie w 1980 roku,  NSZZ “Solidarność” pod przywództwem L. Wałęsy. Wydarzenia następnych lat w Polsce spowodowały, iż w 1989 r. bez przemocy jako pierwsi w Europie  zdołali się wydostać  spod  rządów komunistycznych. Miało to duży wpływ na zmiany w obozie państw Układy Warszawskiego  i spowodowało pośrednio jego upadek w  Europie.

       Innym ważnym atutem Polski jest jej przyroda. Mała w porównaniu z zachodnią Europą urbanizacja kraju, w szczególności we wschodniej  jej części, pozwoliła zachować przyrodę w dziewiczym stanie, którą można podziwiać w licznych parkach i rezerwatach.

Jak pisał G. Grass   “Na zachodzie jest lepiej ale na wschodzie jest piękniej.”

   W trakcie wycieczki podejmiemy próbę pokazaniu Państwu jak największą cześć atutów jaki posiada kraj nad Wisłą, starając się zachować równowagę pomiędzy zwiedzaniem i poznawaniem historii Polski z odpoczynkiem na łonie przyrody, nie zapominając oczywiście o rozkoszach dla podniebienia.

  Polska to nie zachód ale też nie wschód , to cudowny okręt który wpłynął do flaszki przez wąską szyjkę tygla Europy. Warto tam się wcisnąć.

Dzień 1. Rozpoczęcie wycieczki w Warszawie. Odpoczynek po podróży. Zwiedzanie muzeum Powstania Warszawskiego. Obiadokolacja. Wieczorny spacer po starówce.

Warszawa:  Stolica Polski oraz największe polskie miasto pod względem liczby ludności. Historyczne centrum Warszawy zostało w 1980 wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zwiedzanie:

Muzeum Powstania Warszawskiego.

Placówka dokumentuje historię powstania warszawskiego (wystąpienie  zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim podczas II wojny światowej). Muzeum wykorzystuje nowoczesne techniki audiowizualne. Przez pierwsze 10 lat działalności odwiedziło je ponad 4,6 mln osób.

Dzień 2. Śniadanie. Zwiedzanie Warszawy: Stare Miasto, Muzeum Żydów Polskich. Przejazd do Krakowa. Obiadokolacja. Czas wolny.

Muzeum Żydów Polskich. – Dokumentuje wielowiekową historię Żydów w Polsce. Przedstawia ich historię od przybycia ok. 960 r. na ziemie polskie pierwszych osadników żydowskich aż po historię najnowszą. Wystawa stała zajmuje dwie połączone ze sobą kondygnacje podziemne gmachu muzeum. Ma powierzchnię ok. 4,2 tys m². Jej projekt opracował międzynarodowy zespół 120 historyków i muzealników z Polski, Izraela i Stanów Zjednoczonych. W 2016 r. zostało laureatem plebiscytu na  European Museum of the Year Award.

Dzień 3. Śniadanie. Zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu, Kościoła Mariackiego, Barbakanu oraz Sukiennic, Obiadokolacja. Czas wolny.

Kraków: Drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce.  Stolica do 1795r. Kraków jest jednym z najstarszych miast Polski, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi. W mieście można znaleźć ok. 3500 obiektów turystycznych, które są prawnie wpisane do rejestru zabytków. W 2000 roku uzyskało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 2006 r. został wymieniony wśród 5 najbardziej popularnych miast Europy, a w 2007 r. uzyskał miano „najmodniejszego miasta świata” według amerykańskiej agencji internetowej Orbitz, wyznaczającej trendy w światowej turystyce.W latach 2014 i 2015 Kraków zdobył nagrody Zoover Award, miasta europejskiego – najlepszego dla turystów. W tymże samym 2015 r. według brytyjskich respondentów magazynu „Which”, Kraków został uznany za najciekawsze i najbardziej przyjazne z punktu widzenia krótkiego turystycznego wyjazdu (tzw. city breaks).

 • Zamek Królewski na Wawelu – W zamku zgromadzono kolekcje obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, wyrobów złotniczych, militariów, porcelany i mebli. W komnatach eksponowane są słynne arrasy Zygmunta Augusta i wspaniałe renesansowe malowidła włoskie z kolekcji Lanc­korońskich. Zbiory sztuki wschodniej zawierają największą kolekcję na­miotów w Europie.  
 • Katedra Wawelska to jedna z najstarszych budowli Wawelu. W kościele katedralnym na Wawelu pochowani są królowie Polski. Łącznie na Wawelu pochowanych jest 19 królów i wiele osób z rodzin królewskich.
 •  Kościół Mariacki – jeden z najstarszych i największych kościołów w Polsce. Datę budowy pierwszej romańskiej świątyni określa się na 1222r. We wnętrzu katedry góruje, specjalnie oświetlony ołtarz- arcydzieło Wita Stwosza ukończony prawdopodobnie około 1489 roku.
 •  Kazimierz  – Dzielnica Krakowa tętniąca życiem kulturalnym i artystycznym.Była miejscem współistnienia i przenikania się kultury żydowskiej i chrześcijańskiej. Żydzi pojawili się tu w połowie XIV wieku. Galerie malarskie, antykwariaty, przytulne kafejki, przemieszane z zabytkami kultury żydowskiej, tworzą wspaniały klimat, który warto posmakować.

Dzień 4. Śniadanie. Zwiedzanie Krakowa i podziemia Rynku. Wyjazd do kopalni soli Wieliczka na nocleg.

 • Podziemia Rynku – Multimedialne  widowisko, które jest podróżą po średniowiecznym mieście, w której można poczuć atmosferę panującą w tamtych czasach. Przedstawia  historię Krakowa i jego związki  ośrodkami handlowymi i kulturalnymi  Europy. Można zobaczyć między innymi: rekonstrukcję dwunastowiecznych warsztatów złotnika i kowala, dawne wodociągi, skrzyżowanie szlaków drożnych, średniowieczne bruki Sukiennic oraz cmentarzysko z XI w.

Dzień 5. Po śniadaniu zwiedzanie kopalni. Wyjazd do obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau. Przejazd do Wrocławia. Obiadokolacja. Wieczorny spacer po starówce.

Kopalnia soli kamiennej, w Wieliczce: Funkcjonująca razem z Bochnią od XIII wieku do 1772r. W 1978 roku wpisana została na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Podziemna Trasa Turystyczna wielickiej kopalni powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Około miliona turystów rocznie zwiedza kopalnię, z tego 58% odwiedzających stanowią obcokrajowcy. Poza ekspozycją muzealną znajduje się rezerwat przyrody Groty Kryształowe. Kopalnia soli Wieliczka w 2007 r. została uznana za jeden z siedmiu cudów Polski.

 Auschwitz- Birkenau(Oświęcim): Zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych-symbol Holocaustu. Określany też mianem „fabryki śmierci”. Jedyny obóz koncentracyjny, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Istniejący w latach 1940-1945. Zdecydowana większość – do 80% osób, trafiających do Auschwitz-Birkenau to Żydzi, pozostali to: Polacy, Czesi, Jugosłowianie, Niemcy, Romowie i obywatele ZSRR. Odseparowani od swoich najbliższych przebywali ostatnią drogę z rampy kolejowej do rozbieralni, skąd byli wprowadzani do komór gazowych i w ciągu około 20 minut pozbawiani życia. Przed spopieleniem ich zwłokom obcinano włosy i wyrywano złote zęby. Liczba zabitych sięgnęła prawie 1,1 mln osób, w tym: 960 tysięcy Żydów.

Dzień 6. Śniadanie. Zwiedzanie miasta między innymi: Panorama Racławicka, Rynek , Plac Solny, ratusz ,Katedra św Magdaleny, Bazylika Św Elżbiety. Obiadokolacja. Czas wolny.

Wrocław:

    Miasto w południowo-zachodniej Polsce.Jest jednym z najstarszych miast Polski .W 1526 Wrocław przypadł wraz z Królestwem Czech do Monarchii Austriackiej, a w 1741, stał się częścią Prus. W 1945 r. przekazano go Polsce. W 2011 r. Wrocław został wybrany na Europejską Stolicę Kultury roku 2016 r. Znalazł się wśród 230 miast świata w rankingu firmy doradczej Mercer „Najlepsze miasta do życia” w roku 2015, Wrocław nazywany jest Wenecją Północy, posiada 130 mostów i kładek.

Panorama Racławicka – Odwiedza ją rocznie średnio 300 tysięcy osób, to perła wśród atrakcji turystycznych Wrocławia. W  zbudowanym w formie rotundy budynku można oglądać obraz  wysoki na 15 metrów i długi na 114 metrów.  Oświetlenie oraz sztuczny teren przed obrazem, przenosi zwiedzającego  na pole bitwy pod Racławicami, która przedstawia dzieło.

Ostrów TumskiJest najstarszą, częścią Wrocławia i obowiązkowym punktem zwiedzania przez turystów. Mieszanka pełna zabytków, tajemniczych i romantycznych zakątków oraz pięknej roślinności, stanowi ideale miejsce na odpoczynek i relaks.

Dzień 7. Śniadanie. Przejazd do Poznania.  Zwiedzanie miasta między innymi: starówka, Zamek Cesarski. Obiadokolacja. Czas wolny.

Poznań:

Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce – 541,6 tys. mieszkańców. Poznań był jednym z ośrodków stołecznych i religijnych państwa Piastów w X i XI wieku. Jest jednym z najstarszych lokowanych miast w Polsce. Pierwszy znany zapis znajduje się w kronice Thietmara pod rokiem 970. W 1000 roku odwiedził go cesarz rzymski narodu niemieckiego Otton III, pielgrzymujący do grobu św Wojciecha. 

 • Zamek Cesarski – Wzniesiony dla Cesarza Niemiec Wilhelma II w latach 1905-1910 jako monumentalna budowla w stylu neoromańskim. W czasie II wojny światowej obiekt szykowano na rezydencję wodza III Rzeszy – Adolfa Hitlera. Pomimo, iż Führer nigdy nie przyjechał do Poznania,  dokonano gruntownej przebudowy zamkowych wnętrz. Cesarska kaplica stała się gabinetem Hitlera. Na południowej ścianie wieży zachował się balkon, z którego wódz miał przemawiać do tłumów zebranych na placu.

Dzień 8. Śniadanie. Przejazd do Gniezna. Zwiedzanie miasta między innymi: Starówka, Archikatedra Gnieźnieńska. Przejazd do Torunia. Wieczorny spacer po starówce.

Gniezno: “Pierwszy” jest najczęściej używanym słowem przy opisie miasta. Tutaj pierwszy władca Polski Mieszko w 966 roku dokonał chrystianizacji kraju. Tym aktem o trwałym znaczeniu, wprowadził swój naród w obręb zachodniej kultury i łacińskiego piśmiennictwa. Jego następca i zarazem pierwszy król Polski Bolesław Chrobry założył  w Gnieźnie metropolię kościelną.  Wydarzenia te otworzyły drogę do ukształtowania się państwa polskiego, trwającego po dziś dzień. Gniezno od tych czasów było stolicą Polski. Jednakże po najeździe w 1038 roku władcy czeskiego Brzetysława i zniszczeniu przez niego miasta, stolicę przeniesiono do Krakowa.

  Zwiedzając zabytki miasta przedstawimy Państwu, przynajmniej w zarysie, klęski i triumfy miasta. Przybliżymy kontekst polityczny i kulturowy w którym przyszło mu istnieć, a wreszcie jego ścisłe powiązania z losami młodego wówczas państwa polskiego.

Dzień 9. Śniadanie. Zwiedzanie miasta między innymi: Stare miasto, Piekarnia pierników toruńskich, Twierdza Toruń. Przejazd do Gdańska.

Toruń: Uzyskał prawa miejskie  w 1233 roku i był w czwórce najbogatszych i największych miast Królestwa Polskiego. Jest miejscem urodzenia znanego astronoma Mikołaja Kopernika. Największe znaczenie dla turystyki Torunia ma jego zabytkowy średniowieczny zespół miejski wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

 • XIX -wieczna Twierdza Toruń. Twierdzą pruską I klasy, zaliczaną do największych w Europie. W związku z tym, że Twierdza  nie brała bezpośredniego udziału w potyczkach wojennych, jest obecnie najlepiej zachowanym pierścieniowym zespołem obronnym w Europie, niezwykle cennym zabytkiem militarnym w skali europejskiej

Dzień 10. Śniadanie.  Zwiedzanie  Starówki w Gdańsku i Muzeum II Wojny Światowej. Czas wolny.

Gdańsk: Położone  nad Morzem Bałtyckim miasto o ponad tysiącletniej historii, którego tożsamość na przestrzeni wieków kształtowała się pod wpływem różnych kultur. Gdańsk stanowi jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. Znajduje się tu Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP – największa średniowieczna świątynia z cegły na świecie. Gdańsk uznawany jest za symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej. 1 września 1939 salwa z okrętu Schleswig-Holstein na Westerplatte była atakiem na Polskę rozpoczynającym II wojnę światową. 31 sierpnia 1980 podpisano porozumienia sierpniowe kończące falę protestów robotniczych i strajków. Porozumienie podpisane przez Lecha Walęsę  gwarantowało między innymi powstanie pierwszych niezależnych związków zawodowych.

Dzień 11. Śniadanie. Zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności. Przejazd do Malborka. Zwiedzanie Zamku. Przejazd nad jezioro Wigry.

 Europejskie Centrum Solidarności: Deklarowanym celem działalności Centrum jest upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej. Sercem budynku  jest wystawa stała, dedykowana historii Solidarności i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Siedem sal wystawienniczych zajmuje powierzchnię blisko trzech tysięcy metrów kwadratowych. Odwiedzający mogą skorzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych – multimedialnych ekranów dotykowych, prezentujących zdigitalizowane zbiory, czy oryginalnych instalacji przestrzennych, jak też obejrzeć oryginalne wyposażenie stoczni.

Zamek w Malborku: Jest największym na świecie zamkiem pod względem powierzchni. Nigdy w swojej historii nie został zdobyty w walce.  Wzniesiony w kilku etapach od 1280 r. do połowy XV w. przez zakon krzyżacki. Siedziba wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, władz Prus Zakonnych i rezydencja królów Polski, który został wpisany na listę UNESCO w 1997 roku.

Dzień 12. Śniadanie. Zwiedzanie klasztoru i relaks nad jeziorem. Przejazd na Litwę do Wilna.

  Jezioro Wigry: Wigry – jezioro położone w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. O powierzchni  2115-2118,3 ha  jest największym jeziorem na pojezierzu suwalskim i dziesiątym w kraju.

     W 1975 roku zostało wpisane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) na listę najcenniejszych akwenów świata (Projekt “Aqua”). 

       Czas spędzony nad jeziorem jest idealnym momentem na wypoczynek. Relaksując się i zażywając kompieli słonecznych i wodnych, można będzie skorzystać ze sprzętu turystycznego takiego jak: kajaki, łódki, rowery itp.

      Dodatkową atrakcją tworzącą swoisty klimat tego miejsca jest klasztor Kamedułów położony nad jeziorem. Zwiedzanie klasztoru oraz nocleg w domkach , w których niegdyś mieszkali zakonnicy pozwoli na głębsze zrozumienie tego miejsca.

UWAGA: Dla osób, którzy chcieliby dłużej odpocząć oraz rozsmakować się w tej cudownej krainie istnieje możliwość zostania nad jeziorem Wigry do momentu powrotu grupy z Wilna. O szczegóły prosimy pytać w biurze podróży.

Dzień 13. Śniadanie. Zwiedzanie Wilna. Przejazd do Kruszynian.

LITWA. Wycieczka do Wilna:

Litwa jest Państwem leżącym w środkowo-wschodniej Europie. Jest członkiem NATO oraz Unii Europejskiej, obowiązująca walutą jest Euro. Ustrój demokratyczny, z konstytucją obowiązująca od 1992 roku. Wcześniej wchodziła w skład ZSRR.

Wilno:

   Wilno jest stolicą i największym miastem Litwy, prawa miejskie uzyskało już w 1387 roku. Zamieszkałe przez ponad pół miliona osób. To w Wilnie mieszkali i studiowali wybitni reprezentanci kultury polskiej: Adam Mickiewicz oraz Czesław Miłosz.

Zwiedzimy tutaj ważne miejsca dla Litwy, a także Polski:

 • Ostra Brama. Styl późnogotycki, budowa w latach 1503-1514.
 • Kościół Świętej Anny – styl późny gotyk, pod samym budynkiem pomnik Adama Mickiewicza. Według legendy, kościół tak się spodobał Napoleonowi podczas wyprawy na Moskwę, że w przyszłości nakazał go rozebrać i przenieść do Paryża. Oczywiście nigdy do tego nie doszło.
 • Baszta Giedymina -Zastąpiła drewnianą warownię, która stała w tym miejscu już w XIII wieku. W późniejszym okresie odnowiona na polecenie Zygmunta II Augusta.
 • Cerkwie Św. Mikołaja i Konstantyna – Zbudowana w 1913 roku na cześć 13-lecia panowania rosyjskiej dynastii Romanowów, znajduje się w niej także 13 dzwonów, przywiezionych specjalnie z Moskwy.
 • Kienesa Karaimska – budowana w latach 1913 – 1922, wzorowana była na Pawilonie Królewskim w Brighton w Wielkiej Brytanii. Jest jednym z najciekawszych oraz najbardziej charakterystycznych budynków na całej Litwie.
 • Pałac Prezydencki w Wilnie mieści się na starówce, styl klasycystyczny. Pierwowzór powstał w XIV wieku na polecenie Władysława Jagiełły. W latach 1737 oraz 1738 dwukrotnie spłonął. Zarządzali nim rosyjscy carowie, po 1945 roku wojsko radzieckie, od 1997 oficjalna siedziba głowy państwa litewskiego.

Dzień 14. Zwiedzanie meczetu. Pobyt we wiosce tatarskiej. Przejazd Supraśla. Zwiedzanie Monateru. Przejazd do Białegostoku i zwiedzania stolicy Podlasia. Przejazd do Kiermus. Ognisko z atrakcjami.

Supraśl: Miejscowość położona przy Puszczy Knyszyńskiej, zamieszkuje dziś 4,5 tysiąca ludzi. W 2001 roku miasto uzyskało status uzdrowiska i jest jednym z najpopularniejszych miejsc na turystycznej mapie Podlasia.  Główną atrakcją turystyczną jest Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy datowany jest na rok 1500. Pod względem znaczenia był drugim miejscem prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim po Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej, ośrodkiem rozwoju duchowego i myśli intelektualnej.  W obrębie Monasteru znajduję się muzeum Ikon, tajemniczy świat duchowości prawosławnej.  W interaktywnym muzeum znajdują się zbiory przepięknych ikon, przedmiotów sakralnych i unikalnych fresków.   Przewodnik wprowadza odwiedzających w arkana sztuki pisania ikon. Wystawa  opatrzona jest oprawą świetlną, obrazową i dźwiękową.

Białystok: Miasto  które otrzymało prawa miejskie w 1745 roku, obecnie liczy niespełna 300 tyś mieszkańców i jest stolicą województwa podlaskiego. Swoją historię wiąże ściśle z rodziną Branickich, których pałac, stojący do dzisiaj, w XVIII wieku zwany był Wersalem Północy. Na przełomie wieków XIX i XX, Białystok przechodzi duży boom związany z przemysłem włókienniczym. Menchester Północy jak  go wówczas nazywano przeżywał duży napływ ludności pochodzenia żydowskiego. W 1913 roku na 60 tysięcy mieszkańców, aż 70% stanowili Żydzi. W dniach 15-16 sierpnia 1943 r. Niemcy rozpoczęli ostateczną likwidację białostockiego getta i likwidacji jego mieszkańców.

 Białostocki Żyd Ludwig Zamenhof mieszkający środowisku wielonarodowościowej społeczności miasta, złożonej głównie z ŻydówPolakówRosjan, Niemców stworzył pierwszy międzynarodowy język: Esperanto. Uważał bowiem, że główną przyczyną nieporozumień i sporów między ludźmi jest bariera językowa.

Obecnie w Białymstoku mieszkają mniejszości narodowe, z których największą grupę stanowią Białorusini. Są także: Rosjanie, Tatarzy i Romowie.

Kruszyniany: Niewielka XVI wieczna wieś  leży na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej. W XVII w. Jan III Sobieski nadał ją Tatarom zamieszkujących ziemie polskie. Można obejrzeć tu rzadko spotykany drewniany meczet. Obok meczetu znajduje się  Jurta, w której można degustować dania tatarskie. Receptura od wieków nie uległa zmianie. Zwiedzając wieś dowiemy się o historii Tatarów w Polsce jak i o byciu muzułmaninem i braterskiej miłości do bliźniego. 

Dzień 15. Śniadanie. Pobyt w Kiemusach. Obcowanie z przyrodą. Zwiedzanie zamku w Tykocinie. Przejazd do Warszawy. Zakończenie wyprawy.

Kiermusy: Położone w otulinie Narwiańskiego i Biebrzańskiego Parku Narodowego są kompleksem historyczno – wypoczynkowym.W ośrodku  czeka na Państwa biesiada szlachecka. Degustacja staropolskich potraw,  połączona z walkami rycerskimi, średniowiecznymi tańcami i muzyką. Zwiedzimy również muzeum oręża polskiego oraz salę  tortur.

W czasie podróży będą mogli Państwo degustować tradycyne potrawy kuchni, śląskiej, wielkopolskiej, litewskiej, białoruskiej, tatarskiej, żydowskiej i podlaskiej.

 

CENA: od 3449 zł

*wyjazd z Warszawy

*W celu ustalenia terminu i ceny prosimy o kontakt z biurem. Minimalna liczba uczestników do zrealizowania wycieczki – 40 osób. Klient zostanie poinformowany pisemnie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie do 15 dni przed imprezą. Wszystkie ceny podawane są za jedną osobę.

Cena zawiera:

 • Przejazd autokarem na trasie wg. programu
 • Opiekę pilota oraz lokalnych przewodników
 • Noclegi w hotelach trzygwiazdkowych *** (kategoria lokalna) w pokojach dwuosobowych
 • Śniadania i obiadokolacje wg. programu
 • Ubezpieczenie KL i NNW

Cena nie zawiera:

Obowiązkowe dopłaty:

 • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz opłata za lokalnych przewodników ok. 300 zł – płatne na miejscu

Fakultatywne dopłaty:

 • Pozostałego wyżywienia
 • Dopłata do pokoju 1-osobowego:, na zapytanie
 • Opcjonalnych napiwków
 • Pozostałe wycieczki fakultatywne ok. 200 zł
 • Własnych wydatków

Zapraszamy do obejrzenia wybranych przez nas filmów: