Dziedzictwo dawnych czasów. Wycieczka dwudniowa.

BIAŁORUŚ:  W czasie podroży Białoruś, a może “Dobroruś czyli Dobrą Ziemię Dobrych Ludzi” jak nazywa ją Tadeusz Konwicki, pokażemy Państwu, że to jednak nie Polska i nie Rosja, to ojcowizna żyjącego tam narodu. Państwo, do którego się udacie uzyskało niedawno niepodległość (1991r). Wcześniej była tam Ruś, Litwa, Polska, ZSRR, ale jak wiemy wszystkie narody mają okres rozkwitu, a potem ustępują miejsca innym. Spróbujemy zwrócić uwagę na rozbieżności pomiędzy pozorami ,a rzeczywistością, wskazując na różnorodność kulturową kraju, mocno w przeszłości związanego z chrześcijaństwem. Skomplikowana historia, a w szczególności II Wojna Światowa i lata komunizmu, pozostawiły swój ślad w architekturze kraju i mentalności ludzi. Ale Białoruś to także teraźniejszość i przyszłość, którą widać na ulicach miast. Zwiedzając Białoruś, oczywiście nie można pominąć jego przepięknej przyrody. Niesamowitych pejzaży o pastelowych i melancholijnych barwach. Kraj właściwie bez gór i dostępu do morza, ale z przepiękną Puszczą Białowieską i Kanałem Augustowskim.

Dzień 1. Przyjazd do punktu kontroli granicznej Kuźnica Białostocka. Przejazd do Grodna. Zwiedzanie. Obiadokolacja. Czas wolny.

 •  Autokarowa i piesza wycieczka po mieście.
 •  Grodno jest jednym z najstarszych miast na Białorusi. Ma największe i najbardziej zachowane stare miasto.                          
 • O mieście wzmiankowano po raz pierwszy w 1128 roku, w ruskiej kronice „Powieść minionych lat”.
 • W okresie I Rzeczypospolitej miasto stało się siedzibą królów Polski i miejscem sejmów. Zmarł tu w 1492 roku
  Kazimierz Jagiellończyk oraz w 1586 roku Stefan Batory. Odbył się także niesławny sejm grodzieński, który zatwierdził II rozbiór Polski.

Zwiedzanie Grodna zaczyna się od najstarszej murowanej synagogi w Europie oraz wieży straży pożarnej w której o godzinie 12
każdego dnia trębacz gra melodię – hejnał.

 •  Następnie skierujemy się w stronę Starego Zamku, który zbudował Wielki Książę Witold, a przebudował go w XVI wieku król
  Stefan Batory.
 •  Nowy Zamek, który zbudował w XVIII wieku król August III, był miejscem II rozbioru Rzeczypospolitej i podpisania abdykacji
  przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 •  Dalej zwiedzamy zachwycającą panoramę Niemna i okolic – “miasto na siedmiu wzgórzach”. Zwiedzanie byłego kościoła zakonu
  bazylianów, budynku Teatru Dramatycznego.
 •  Kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego, zbudowany przez braci bernardynów za pieniądze Lwa Sapiehy w 1618
  roku.
 •  Główny plac miasta: pałac Sanguszek, pałac Sapiehów, muzeum Katastrof ludzkiego ciała, muzeum – Apteka Jezuitów.
   Dominującym budynkiem na placu jest Bazylika Katedralna Świętego Franciszka Ksawerego i kompleks klasztorny, gdzie
   była odprawiona msza żałobna po Elizie Orzeszkowej. Nasza wycieczka przechodzi obok smutnego dla miasta miejsca. Tutaj
   znajdował się kiedyś najstarszy kościół na Białorusi Fara Witoldowa (1392 – 1961 r.), w którym został pochowany pierwotnie
   Stefan Batory. Dalej idziemy po ulicy Zamkowej gdzie była dzielnica żydowska,pałac Chreptowiczów – Muzeum Historii Religii.
 •  Wsiadamy do autobusu i jedziemy do Sanktuarium Ziemi Białoruskiej – Cerkiew Świętych Borysa i Gleba (z 1180 r.).
 •  Po wycieczce po mieście lub w czasie jej na turystów czeka obiad w jednej z kawiarni, gdzie specjalnie dla nich podane zostaną dania kuchni białoruskiej.

Dzień 2. Śniadanie. Wycieczka  w okolice Grodna. Obiadokolacja. Powrót do Polski.

 • Pierwszym punktem naszej wycieczki jest agrokompleks „Karolіńskі folwark Tyzengauza“. Znajduje się w pobliżu miasta
  Grodna w malowniczej okolicy, w pobliżu jeziora «Юбилейное» na brzegu rzeczki «Татарки». Tutaj na łonie natury                                     mieszczą się zrekonstruowane zabytkowe budynki, wnętrza, które zachwycają wykwintną prostotą i elegancją.
  Agrokompleks ma bogatą historię. Słynne gospodarcze wnętrza zdobią meble z lokalnych materiałów. Lepszego miejsca                          do wypoczynku, rehabilitacji, zapoznania z naturą, kulturą, historią Ziemi Białoruskiej nie można znaleźć! W tym miejscu                            możemy zanurzyć się w historię, która nie pozostawi Was obojętnym na losy Białorusi.
 • Odelsk. Mówią, że do tego miasteczka na rozkaz króla zsyłano przestępców. W pobliżu Odelskа przy wjeździe jest góra                            Viselichnaja (od słowa szubienica). Tu było miejsce egzekucji przestępców, przy którym stoi kamienny krzyż.                                                 Oglądamy drewniany Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany prawdopodobnie w połowie XVIII wieku.                       Jednak o kościele wraz z miastem wspomina się już w 1490 roku. W 1588 r. król Zygmunt III Waza daje pieniądze na budowę                   nowego kościoła, który został spalony w czasie Wojny Północnej. W 1898 roku kościół został odnowiony. Obok kościoła stoi                      dzwonnica z XIX wieku i kamienna brama. W kościele znajdują się cudowne ikony Świętego Antoniego, Świętego Światosława i                 Matki Bożej Odelskiej. Zachował się unikatowy drewniany ołtarz. Odelsk jeszcze w 1546 roku otrzymał prawa magdeburskie                     i status miasta. Później to było najmniejsze miasto rosyjskiego imperium.
 • Zwiedzanie unikalnego muzeum instrumentów muzycznych Mariana Skromblewicza. Można nie tylko zobaczyć drewniane     instrumenty muzyczne, ale i usłyszeć ich magiczne brzmienie. W muzeum znajduje się ponad 100 produktów kreatora.                            W innym zakątku muzeum można zobaczyć stare narzędzia stolarskie, rzeźby z drewna, wykonane przez Mariana Skromblewicza.          W centrum kultury i twórczośći ludowej jest kolekcja ręczników z ornamentami krajowymi, którą stworzyła mistrzyni Natalia Kowalkowa.
 • Następnie jedziemy do wsi Koptówka. Mała miejscowość z bogatą historią. Кaplica Eliasza (koniec XVII wieku) znajduje się w pobliżu kościoła, zbudowanego przez karmelitów. Przypuszczalnie na początku swojej historii kaplica była drewniana. W kamiennej kaplicy na ścianach znajdowały się freski. W czasach radzieckich kaplica została zdewastowana, a malowidła utracone. Teraz kaplicę starają się odtworzyć.
 • Cmentarz w Koptówce pojawił się na początku XIX wieku w pobliżu kaplicy. Jeszcze wcześniej, na miejscu cmentarza została zainstalowana kolumna z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku, która teraz stoi pomiędzy grobami ludzi, którzy ją stawiali.      W Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (1936 r.) znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.
 • Przyjazd do Grodna. Zakupy!!! Sklep białoruskiego kryształu fabryki “Niemen”. Wyroby z lnu, cukierki firmy “Коммунарка”, pamiątki       i wiele innych towarów białoruskich!!!
 • Obiadokolacja. Przejazd do przejścia granicznego, powrót do Białegostoku i Warszawy.

CENA:

od 480 zł* wyjazd z Białegostoku

od 550 zł* wyjazd z Warszawy

*W celu ustalenia terminu i ceny prosimy o kontakt z biurem. Minimalna liczba uczestników do zrealizowania wycieczki – 10 osób. Klient zostanie poinformowany pisemnie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie do 15 dni przed imprezą. Wszystkie ceny podawane są za jedną osobę.

Cena zawiera:

 • Przejazd autokarem / mikrobusem
  Białystok/Warszawa – Grodno – Białystok/Warszawa
 • Opieka pilota
 • 1 nocleg w hotelu trzygwiazdkowym *** w Grodnie
  lub okolicach miasta. (kategoria lokalna)
 • 1 śniadanie
 • 2 obiadokolacje
 • Wycieczki według programu
 • Przepustka bezwizowego wjazdu i wyjazdu
 • Ubezpieczenie KL i NNW
 • Czasie imprezy degustacja alkoholi – cenie około 0,25l
  mocnego trunku na osobę dorosłą.
Cena nie zawiera:
 
Obowiązkowe dopłaty:
 • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz opłata za lokalnych przewodników ok. 50 zł – płatne na miejscu