Dwie Krainy

PODLASIE: Wysunięty na wschód przyczółek Unii Europejskiej, National Geographic zaprezentował jako jedeno z 10 najlepszych miejsc na wakacje w Polsce. Urlop slow life na Podlasiu to wytchnienie od cywilizacji i miejskiego życia. Przenosi on podróżującego w pierwotne rejony odległej przeszłości. Kraina o niewielkiej jak na taką powierzchnię liczbę ludności (około 1,2 mln mieszkańców) z jednym tylko większym miastem, wtopiona jest w dziewiczą przyrodę. Znajdują się tu cztery parki narodowe: Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wigierski. Historycznie umiejscowiona na kresach trzech państw: Polski, Litwy i Rusi, z przybyłymi tu także Żydami i Tatarami, stała się miejscem wielu wyznań oraz narodowości. Różnorodność obecnych kultur stanowi o swoiście odrębnej fizjonomii tego miejsca. Tysiące szczegółów ze starego życia, które dawno już zaniknęło w Europie, powoduje, że warto odwiedzić to zaginione królestwo.

BIAŁORUŚ: W czasie podroży Białoruś, a może “Dobroruś czyli Dobrą Ziemię Dobrych Ludzi” jak nazywa ją Tadeusz Konwicki, pokażemy Państwu, że to jednak nie Polska i nie Rosja, to ojcowizna żyjącego tam narodu. Państwo, do którego się udacie uzyskało niedawno niepodległość (1991r). Wcześniej była tam Ruś, Litwa, Polska, ZSRR, ale jak wiemy wszystkie narody mają okres rozkwitu, a potem ustępują miejsca innym. Spróbujemy zwrócić uwagę na rozbieżności pomiędzy pozorami, a rzeczywistością, wskazując na różnorodność kulturową kraju, mocno w przeszłości związanego z chrześcijaństwem. Skomplikowana historia, a w szczególności II Wojna Światowa i lata komunizmu, pozostawiły swój ślad w architekturze kraju i mentalności ludzi. Ale Białoruś to także teraźniejszość i przyszłość, którą widać na ulicach miast. Zwiedzając Białoruś, oczywiście nie można pominąć jego przepięknej przyrody. Niesamowitych pejzaży o pastelowych i melancholijnych barwach. Kraj właściwie bez gór i dostępu do morza, ale z przepiękną Puszczą Białowieską i Kanałem Augustowskim.

Dzień 1. Wyjazd z Warszawy na Podlasie. Zwiedzanie Tykocina, Białegostoku i Supraśla. Obiadokolacja w formie grilla z imprezą.

I. Tykocin.

Miasto położone na uboczu, otrzymało prawa miejskie od księcia Janusza Mazowieckiego w 1425 roku. Dzisiaj jest to niezwykle malownicze miasteczko z ciekawymi zabytkami i nieco senną atmosferą. Tu czas płynie dużo wolniej niż w innych częściach Polski. Zwiedzimy tutaj mi.in. synagogę żydowską

II. Zwiedzanie Białegostoku. 

Miasto, które otrzymało prawa miejskie w 1745 roku, obecnie liczy niespełna 300 tysięcy mieszkańców i jest stolicą województwa podlaskiego. Swoją historię wiąże ściśle z rodziną Branickich, których pałac stojący do dzisiaj, w XVIII wieku nazywany był Wersalem Północy. Na przełomie wieków XIX oraz XX, Białystok przechodzi duży „boom” związany z przemysłem włókienniczym. „Manchester Północy” jak go wówczas nazywano, przeżywał duży napływ ludności pochodzenia żydowskiego. W 1913 roku na 60 tysięcy mieszkańców, aż 70% stanowili Żydzi. Podczas II wojny światowej, w dniach 15-16 sierpnia 1943 roku Niemcy rozpoczęli ostateczną likwidację białostockiego getta oraz jego mieszkańców. Białostocki Żyd Ludwik Zamenhof mieszkający w środowisku wielonarodowościowej społeczności miasta, złożonej głównie z Żydów, Polaków, Rosjan oraz Niemców stworzył słynny później na cały świat międzynarodowy język: Esperanto. Uważał bowiem, że główną przyczyną nieporozumień i sporów między ludźmi jest bariera językowa. Obecnie w Białymstoku wciąż mieszkają mniejszości narodowe, z których największą grupę stanowią Białorusini. Są także: Rosjanie, Tatarzy i Romowie.

III. Zwiedzanie Supraśla.

Miejscowość położona przy Puszczy Knyszyńskiej, zamieszkuje dziś 4,5 tysiąca ludzi. W 2001 roku miasto uzyskało status uzdrowiska i jest jednym z najpopularniejszych miejsc na turystycznej mapie Podlasia.  Główną atrakcją turystyczną jest Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, który datowany jest na rok 1500. Pod względem znaczenia był drugim ośrodkiem prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim po Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej, ośrodkiem rozwoju duchowego i myśli intelektualnej.  W obrębie Monasteru znajduję się Muzeum Ikon, tajemniczy świat duchowości prawosławnej.  W interaktywnym muzeum znajdują się zbiory przepięknych ikon, przedmiotów sakralnych i unikalnych fresków. Przewodnik wprowadza odwiedzających w arkana sztuki pisania ikon. Wystawa opatrzona jest oprawą świetlną, obrazową i dźwiękową.

Wieczorem będzie czekał na Państwa obfity grill z imprezą w iście podlaskim stylu.

Dzień 2. Śniadanie. Wycieczka do krainy “otwartych okiennic”. Przejazd do Kruszynian. Zwiedzanie. Wyjazd na Białoruś i przyjazd do Grodna. Obiadokolacja.

I. Wycieczka do krainy “otwartych okiennic”.

Z Supraśla przejedziemy do miejsc, gdzie czas zdecydowanie się zatrzymał. Europa ciągle pędząca do przodu nieodwracalnie zmieniła się, czego następstwem stało się to, że miejsca stały się do siebie podobne. Tutaj natomiast wciąż jeszcze czasem rządzą ludzie, a nie czas rządzi człowiekiem. Drewniana architektura okraszona pięknymi cerkwiami powoduje, iż mamy wrażenie, jakoby teraźniejszość przestała być na swoim miejscu. Wisienką na torcie jest wycieczka do Skitu Świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach. To jedyny w Polsce prawosławny skit, czyli pustelnia dla mnichów. Znajduje się na wysepce położonej na rozlewiskach Narwi, natomiast ze wsią połączony jest drewnianą kładką.

II. Kruszyniany.

Niewielka XVI-wieczna wieś leży na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej. W XVII wieku Jan III Sobieski nadał ją Tatarom zamieszkującym ziemie polskie. Można obejrzeć tu rzadko spotykany drewniany meczet. Obok meczetu znajduje się Jurta, w której można degustować dania tatarskie. Receptura od wieków nie uległa zmianie. Zwiedzając wieś dowiemy się o historii Tatarów w Polsce, o byciu muzułmaninem i braterskiej miłości do bliźniego.

Dzień 3. Śniadanie. Zwiedzanie Grodna. Obiadokolacja. Czas wolny.

I. Zwiedzanie Grodna.

Autokarowa i piesza wycieczka po mieście:

Grodno jest jednym z najstarszych miast na Białorusi. Ma największe i najbardziej zachowane stare miasto. O mieście wzmiankowano po raz pierwszy w 1128 roku, w ruskiej kronice „Powieść minionych lat”. W okresie I Rzeczypospolitej miasto stało się siedzibą królów Polski i miejscem sejmów. Zmarł tu w 1492 roku Kazimierz Jagiellończyk oraz w 1586 roku Stefan Batory. Odbył się także niesławny sejm grodzieński, który zatwierdził II rozbiór Polski. Zwiedzanie Grodna zaczyna się od najstarszej murowanej synagogi w Europie oraz wieży straży pożarnej, w której o godzinie 12 każdego dnia trębacz gra melodię – hejnał.

Zwiedzanie:

 • Stary Zamek, który zbudował Wielki Książę Witold, a przebudował go w XVI wieku król Stefan Batory.
 • Nowy Zamek, który zbudował w XVIII wieku król August III, był miejscem II rozbioru Rzeczypospolitej i podpisania abdykacji
  przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Zachwycająca panorama Niemna i okolic – “miasto na siedmiu wzgórzach”.
 • Kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego, zbudowany przez braci bernardynów za pieniądze Lwa Sapiehy
  w 1618 roku.
 •  Główny plac miasta: pałac Sanguszek, pałac Sapiehów, muzeum Katastrof ludzkiego ciała, muzeum – Apteka Jezuitów.
  Dominującym budynkiem na placu jest Bazylika Katedralna Świętego Franciszka Ksawerego i kompleks klasztorny, gdzie
  była odprawiona msza żałobna po Elizie Orzeszkowej. Tutaj znajdował się kiedyś najstarszy kościół na Białorusi Fara Witoldowa (1392 – 1961 r.), w którym został pochowany pierwotnie Stefan Batory. Nieopodal znajdowała się tutaj dzielnica żydowska.
 • Sanktuarium Ziemi Białoruskiej – Cerkiew Świętych Borysa i Gleba (z 1180 r.).  

W czasie zwiedzania na turystów będzie czekał obiad w jednej z kawiarni, gdzie specjalnie dla nich podane zostaną dania kuchni
białoruskiej.

Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania imprezy w jednej z białoruskich karczm, gdzie będzie można degustować miejscowe dania i trunki oraz potańczyć „we wschodnim rytmie”.

Dzień 4. Śniadanie. Wyjazd z Grodna w stronę Kanału Augustowskiego. Obiad. Powrót do Grodna. Czas wolny.

Zwiedzanie

 • Twierdza Grodzieńska Fort nr 2 – jest to jeden z najbardziej znanych fortów Twierdzy Grodzieńskiej. Zbudowano go, jak i pozostałe forty w latach 1913-1915. W czasie szturmu w 1915 r. przez wojska niemieckie ten odcinek obrony zajmował tylko jeden batalion Zadońskiego –  pułku piechoty. W czasie II wojny światowej teren fortu był wykorzystany przez hitlerowców jako miejsce masowej egzekucji cywilów i jeńców wojennych. Na terenie fortu w okresie powojennym postawiono pomnik- krzyż, a także płytę pamiątkową z nazwiskami rozstrzelanych tu zakładników cywilnych z Grodna i pobliskiego Lipska.
 • Sopotskin – nazwa według legendy pochodzi od imienia niejakiego pana Sopoko, któremu w 1513 r. król Zygmunt Stary podarował tę ziemie. Jedną z głównych atrakcji miasteczka jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
 • Soniczy – kanał Augustowski – unikatowy obiekt, pomnik historii i kultury XIX wieku.. Długość kanału 101,2 km, w tym 23 km
  znajduje się na terenie Białorusi. Kanał znajduje się w obszarze chronionym przez UNESCO.
 • Śluza żeglugową “Dąbrówka “ – budową śluzy w latach 1825-1829 kierował kapitan inż. J. Arnold. Brzegi śluzy łączy most zwodzony,  który jest napędzany jak w dawnych czasach – ręcznie.                                                                                                   

Na Kanale Augustowskim turyści spróbują regionalnej kuchni w jednym z tutejszych dworów! Gościnni gospodarze czekają na nas i zapraszają na obiad.

Wycieczka fakultatywna: Rejs statkiem po Kanale Augustowskim – 1 godz.

Istnieje możliwość wykupienia rejsu statkiem, gdzie będzie można zobaczyć jak w praktyce działa śluza Kanału Augustowskiego.

Wycieczka fakultatywna: Ekstremalny rajd dżipami.

Istnieje możliwość wykupienia udziału w wycieczce w przypadku nieskorzystania z programu w dniu drugim. W takim przypadku zastosowanie ma program dnia poniżej:

Twierdza Grodzieńska–Kanał Augustowski Podróż radzieckimi (!) samochodami terenowymi po bezdrożu grodzieńszczyzny.

Podróżuj z nami po bezdrożu Białorusi! Napęd i adrenalina są gwarantowane! Jedną z nowych propozycji naszego projektu jest wyjątkowa możliwość podróżowania przygotowanymi samochodami terenowymi, gdzie poczujemy bezdroża białoruskie. Dzięki naszym doświadczonym pilotom będą Państwo mieli możliwość doświadczyć i zrozumieć wszystkie subtelności ruchu AWD. Środkami lokomocji są sportowe, bojowe samochody terenowe: UAZ 469, GAZ 69, Niva 2121.

Program wycieczki:

 • W godzinach porannych wsiadamy do samochodów terenowych i jedziemy w miejsce rozpoczęcia pierwszej wycieczki. Drogi: asfalt i polne.
 • Zwiedzanie fortów nr 1,2, punktu oporu litera ”B”. Fort nr 1 – zniszczony. Miejsce bohaterskiej obrony 455 pułku piechoty, która odbyła się 17-20 lipca 1944 r.
 • Następnie przerwa na kawę. Proponujemy setkę wódki (wschód to wschód!) oraz przekąskę podczas zwiedzania fortów.
 • Fort nr 2 – miejsce masowych egzekucji ludności cywilnej w czasie okupacji niemieckiej 1941-44r. Punkt oporu i fort nr 2 – zachowane w dobrym stanie.
 • Następnie zmierzamy drogami leśnymi w kierunku Kanału Augustowskiego.
 • Obiad – odbędzie się w malowniczym zakątku parku Kanału Augustowskiego.
 • Następnie będziemy kontynuować naszą podróż wzdłuż kanału. Po drodze będzie okazja zobaczyć wiele budynków z czasów pierwszej wojny światowej oraz śluzy Kanału Augustowskiego. Przetestujemy leśne bezdroża, które pozwolą zdobyć wiele nowych emocji.

Cena Zawiera:

 • ekstremalny Trophy-raid lasami powiatu Grodzieńskiego (chętni, posiadający prawo jazdy i staż, mogą kierować terenówką)
 • wycieczki wg. programu z przewodnikiem
 • wyżywienie: obiad oraz herbata, kawa, kanapki podczas wycieczki
 • zawsze proponujemy 100 gram czegoś dobrego podczas zwiedzania fortów (oprócz kierowcy!).

Dzień 5. Śniadanie. Zwiedzanie okolic Grodna – Karoliński Folwark, Odelsk. Koptówka. Obiad „ Niespodzianka”Przejazd do przejścia granicznego, powrót do Polski.

I. Pierwszym punktem naszej wycieczki jest agrokompleks „Karolіńskі folwark Tyzengauza“. Znajduje się w pobliżu miasta Grodna w malowniczej okolicy, w pobliżu jeziora Юбилейное na brzegu rzeczki Татарки. Tutaj na łonie natury mieszczą się zrekonstruowane zabytkowe budynki, które zachwycają wykwintną prostotą i elegancją. Agrokompleks ma bogatą historię. Słynne gospodarcze wnętrza zdobią meble z lokalnych materiałów. Lepszego miejsca do wypoczynku, rehabilitacji, zapoznania z naturą, kulturą, historią Ziemi Białoruskiej nie można znaleźć ! W tym miejscu możemy zanurzyć się w historię, która nie pozostawi Was obojętnymi na losy Białorusi.

II. Odelsk – mówi się, że do tego miasteczka na rozkaz króla zsyłano przestępców. Tu było miejsce egzekucji przestępców, przy którym stoi kamienny krzyż. Oglądamy drewniany Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany prawdopodobnie w połowie XVIII wieku. Jednak o kościele wspomina się już w 1490 roku. W 1588 r. król Zygmunt III Waza daje pieniądze na budowę nowego kościoła, który został spalony w czasie Wojny Północnej. W 1898 roku kościół został odnowiony. Obok stoi dzwonnica z XIX wieku i kamienna brama. W kościele znajdują się cudowne ikony Świętego Antoniego, Świętego Światosława i Matki Bożej Odelskiej. Zachował się unikatowy drewniany ołtarz. Odelsk jeszcze w 1546 roku otrzymał prawa magdeburskie i status miasta. Później było to najmniejsze miasto rosyjskiego imperium.

III. Zwiedzanie unikalnego muzeum instrumentów muzycznych Mariana Skromblewicza. Można nie tylko zobaczyć, drewniane, instrumenty muzyczne, ale i usłyszeć ich magiczne brzmienie. W muzeum znajduje się ponad 100 produktów kreatora. W innym zakątku muzeum można zobaczyć stare narzędzia stolarskie, rzeźby z drewna, wykonane przez Mariana Skromblewicza. W centrum kultury i twórczości ludowej znajduje się kolekcja ręczników z ornamentami krajowymi, którą stworzyła mistrzyni Natalia Kowalkowa.

IV. Wieś Koptówka – mała miejscowość z bogatą historią. Кaplica Eliasza (koniec XVII wieku) znajduje się w pobliżu kościoła, zbudowanego przez karmelitów. Przypuszczalnie na początku swojej historii kaplica była drewniana. W kamiennej kaplicy na ścianach były freski. W czasach radzieckich kaplica została zdewastowana, a malowidła utracone. Teraz kaplicę starają się znowu odtworzyć. Cmentarz w Koptówce pojawił się na początku XIX wieku w pobliżu kaplicy. Jeszcze wcześniej, na miejscu cmentarza została zainstalowana kolumna z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku, która teraz stoi pomiędzy grobami ludzi, którzy ją stawiali. W Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (1936 r.) znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.

CENA:

od 1489 zł**wyjazd z Warszawy

W celu ustalenia terminu i ceny prosimy o kontakt z biurem. Minimalna liczba uczestników do zrealizowania wycieczki jest zależna od ceny wyjazdu. Klient zostanie poinformowany pisemnie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie do 15 dni przed imprezą. Wszystkie ceny podawane są za jedną osobę.

Cena zawiera:

 • Przejazd autokarem / mikrobusem wg. programu
  opieka pilota
 • 4 noclegi w hotelach trzygwiazdkowym *** (kategoria
  lokalna) wg. programu
 • 4 śniadania
 • 5 obiadokolacji
 • Wycieczki według programu
 • Przepustka bezwizowego wjazdu i wyjazdu na Białoruś
  ubezpieczenie KL i NNW

Cena nie zawiera:

Obowiązkowe dopłaty:

 • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalni przewodnicy ok. 30 Euro

Fakultatywne dopłaty:

 • Opcjonalnej wycieczki dżipami po Puszczy
  – cena ok. 50 USD od osoby.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych przez nas filmów: